Liberalerna i Höör: Ungdomarna är vår framtid!
Ungdomarna är framtiden, även i Höör, därför bör kommunen se till att deras röster blir hörda. Att integrera ungdomarna i politiken och låta dem ta del i beslut som rör deras skolgång, vilka fritidsaktiviteter de ska kunna välja mellan eller hur miljön de växer upp i ska utformas är viktigt för att göra Höör attraktivt. Det är viktigt att låta ungdomar ta del i politiken tidigt för att väcka intresse och öka antalet förstagångsväljare. Många yngre tror att besluten som fattas inte rör dem men får de en chans att själva se och fatta beslut kan denna missuppfattning bekämpas.

Inflytande

  • Vi ska underlätta för ungdomar att få vara med i besluten som fattas. En väg att gå kan vara att införa ett Ungdomsråd.

Sysselsättning

  • Underlätta för arbetslösa ungdomar att få praktikplats inom kommunen.

Fritid

  • En aktiv fritid är avgörande för ett bättre välmående. Det är viktigt att flickor och pojkar får samma möjligheter oavsett vilken fritidsaktivitet de tycker är mest intressant. Ungdomar som har organiserade intressen är bevisat mindre benägna att hamna i missbruk och kriminalitet.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.