Se alla

BLANDADE MÅL – för företagare och boende i Höörs kommun

Liberalerna vill:

Liberalerna i Höör: Förbättra för företagare och invånare!

Aktuella frågor med mer eller mindre “politiskt” innehåll måste kunna lösas på ett effektivt och rationellt sätt med kommunmedborgarnas bästa för ögonen. Politiken får inte bli slav under de rutiner som dikteras av tradition och alltför snäv resursbedömning i kommunens korridorer. Varje fråga måste drivas aktivt för att ge bästa resultat.

Företagandet

 • Höörs kommun bör aktivt arbeta för bättre företagarklimat och därmed nå högre ranking i de öppna jämförelser som finns.
 • Industriområde norr bör göras mer attraktivt och annonseras med större skyltar (ev med belysning) uppsatta vid väg 23.
 • Höörs kommun måste visa utåt att det finns industrimark med bra belägenhet till salu i kommunen.

VA-taxan

 • Vi tycker att beslutet angående nytt taxesystem avseende vatten och avlopp skall omprövas och har inlämnat en motion om detta.

Fullmäktiges beslut 2013 motsvarar inte vad lagen föreskriver om rättvisa, rimlighet och proportionalitet i fördelningen av avgifterna.

Tågstoppen

 • Tågstoppen måste tillbaka till samma nivå som tidigare. Öresundstågen till Kristianstad måste stanna i Höör.
 • Vi kan inte acceptera att vi ibland har två tågstopp i timmen men med bara några minuters mellanrum.
 • Ringbussarnas tidigare system med utsträckta linjer och möjlighet att ringa eller sms:a efter bussen bör återinföras. Viss ringbusstrafik ska vara förbokad via telefon, sms eller dator för att skapa flexibilitet, effektivitet och fler avgångar, ev. i samarbete med taxi.

Bredband/fiber

 • Höörs kommun ska främja utbyggnaden av fiber till invånare och företag inom hela kommunen.

Miljö

 • Kommunen bör ligga i framkant i sitt miljöarbete och fortsatt främja satsningar inom förnybar energi. Projekt som innebär energibesparingar skall prioriteras.

Kultur

 • Höör har ett aktivt kulturliv och kommunen bör bättre ta till vara de ideella krafterna som finns och stödja dessa ytterligare.

Fritid

 • En aktiv fritid är avgörande för ett bättre välmående. Kommun skall aktivt stödja föreningar i deras ambition att få flera att vilja röra sig och må bättre.